Personlighedsforstyrrelse

Gruppen er et tilbud for borgere med diagnosen personlighedsforstyrrelse – af alle typer. En gruppe der mødes en gang om ugen, hvor vi snakker om hvordan det er at leve med en personlighedsforstyrrelse.

Hvordan hverdagen er for den enkelte og ikke mindst udveksle erfaringer fra hverdagslivet. Temaet kan også være noget mere specifikt som fx sygdomserkendelse.

Formålet:

At borgere deler erfaringer med andre borgere, bliver inspireret af hinanden, kommer med tips og tricks samt mulighed for at skabe netværk.

Er du interesseret i at høre mere, så henvend dig til Helle S. i HUSET for yderligere information.

Sidst opdateret: 28.03.2019